Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Nedelcu, Octavia

nedelcu_octaviaOctavia Nedelcu rođena je 1957. u Cenei (Rumunjska), studirala je na Fakultetu za strane jezike i književnost Sveučilišta u Bukureštu. Na Katedri za južnoslavensku filologiju i balkansku lingvistiku 1999. doktorirala je s radom o Milošu Crnjanskom. Sveučilišna je profesorica srpske književnosti i objavljuje naučne knjige i naučne tekstove u književnim časopisima. Osim toga je članica Društva rumunskih pisaca (Odjel prevođenja i simultanog prevođenja). Radi kao prevoditeljica za područje beletristike i prava, a povremeno i kao konsekutivna ili simultana prevoditeljica sa srpskog, hrvatskog i bosanskog. Među njezinim prevodima su i prevodi djela Svete Lukića, Svetomira Rajkova, Pavla Pavličića, Miloša Crnjanskog, Ivanke Bernède, Dušana Kovačevića, Dubravke Ugrešić, Ive Andrića, Bore Ćosića i Svetislava Basare.