Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Dimkovska, Lidija

dimovska_lidija
© Gerhard Gross
Lidija Dimkovska rodena je 1971. u Skopju (Makedonija), studirala je komparativnu književnost na Sveucilištu u Skopju i doktorirala je s radom o Nichiti Stanescu na Sveucilištu u Bukureštu. Trenutacno radi kao pjesnikinja, esejistica i književna prevoditeljica u Ljubljani, Sloveniji. Od 1991. objavljeno je pet njezinih zbirki pjesama i jedan roman. Primila je mnogo nagrada, izmedu ostalih, 20009. nagradu Hubert Burda, koja se dodjeljuje mladim pjesnicima iz istocne Europe.