Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Dimkovska, Lidija

dimovska_lidijaLidija Dimkovska rodena je 1971. u Skopju (Makedonija), studirala je komparativnu književnost na Sveucilištu u Skopju i doktorirala je s radom o Nichiti Stanescu na Sveucilištu u Bukureštu. Trenutacno radi kao pjesnikinja, esejistica i književna prevoditeljica u Ljubljani, Sloveniji. Od 1991. godine objavljeno joj je šest zbirki pjesama i tri romana prevedena na više od dvadeset jezika. Za svoj rad dobila je mnoge nagrade, između ostalog, 2009. Nagradu Hubert Burda za noviju poeziju Istočne Evrope i 2013. Književnu nagradu Evropske unije.