Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Lleshanaku, Luljeta

lleshanaku_luljetaLuljeta Lleshanaku, rođena 1968. godine u Elbasanu (Albanija), studirala je albanski jezik i književnost u Tirani. U doba komunističke diktature bila je izložena snažnoj represiji, pa je mogla studirati tek nakon pada Envera Hodže. Od 1993. objavila je brojne zbirke poezije. Za svoju poeziju je, između ostalih, 2009. dobila nagradu Kristal Vilenice. Godine 2012. na Koledžu Warren Wilson u SAD-u stekla je titulu magistra umjetnosti.