Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Susret direktora nacionalnih biblioteka jugoistočne Evrope

.

frankurt_konferenz
Nositelji programa TRADUKI pozvali su direktore nacionalnih biblioteka iz TRADUKI partnerskih zemalja u Frankfurt od 16. do 18. oktobra, kako bi diskutirali o mogućnostima suradnje biblioteka u jugoistočnoj Evropi pod aspektom jezičko kulturnog jedinstva.

Jedna od posebitosti našeg TRADUKI prostora su konflikti i granice nastali 90-ih godina XX vijeka. Iz toga proizilazi znatno otežana razmjena knjiga koja je do sada tek u iznimnim slučajevima prevaziđena. Radi se o generalnim političkim suprotnostima, emocionalnoj senzibilnosti i pitanjima carine, PDV-a, te formiranja cijene knjiga.

traduki partners 2014 d