Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Ćopić, Hana

copic_hana
Hana Ćopić rođena je 1978. u Beogradu. Studirala je germanistiku, 1999./2000. dobila je stipendiju DAAD-a u Heidelbergu i završila poslijediplomski studij (Ženski studiji) na Fakultetu političkih nauka. Od 2003. radi kao slobodna prevoditeljica s njemačkog na srpski jezik, a težišta su joj područja politike i filozofije. Prevodila je za više nevladinih organizacija i medija, između ostalih za časopise Reč, Polja i Habitus, za novine Republika, Treći program radija Beograd, Peščanik i za European Institute for Progressive Cultural Policies. Osim toga, prevela je Vavilonsku jamu Borisa Budena (2007), Saturnove prstenove W. G. Sebalda (2005.) te je bila jedna od prevoditeljica Knaurova Leksikona simbola (2004).