Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Kljucanin, Zilhad

kljucanin_zilhad
© privat
Zilhad Kljucanin roden je 1960. u Trnovi kod Sanskog Mosta (Bosna i Hercegovina), studirao je filozofiju i sociologiju na Sveucilištu u Sarajevu i književnost na Sveucilištu u Zagrebu. Doktorirao je 2002. u Sarajevu, a predaje  na Pedagoškom fakultetu u Bihacu te na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Zilhad Kljucanin objavljuje liriku, prozu i drame. Dobio je mnogobrojne nagrade, izmedu ostalih nagradu Mak Dizdar (1983., 1985.), književnu nagradu "Bosanske rijeci" za najbolji roman (2000. i nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2000.).