Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Bilopavlović Vuković, Latica

bilopavlovic_latica
Latica Bilopavlović Vuković, rođena je 1976. u Novoj Gradiški (Hrvatska); studirala je germanistiku i romanistiku u Zagrebu i Mainzu. Od 2002. radi kao književna i televizijska prevoditeljica te kao turistički vodič za grad Zagreb. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika; boravila je na brojnim stipendijama i prevodilačkim radionicama u Njemačkoj, Francuskoj i Švicarskoj te je sudjelovala na prevodilačkoj radionici u sklopu Literarisches Colloquium Berlin, za koji je 2007. dobila stipendiju "Schritte“. S njemačkog je, između ostalih, prevela Juliju Franck, Daniela Kehlmanna, Maricu Bodrožić, Boda Kirchhoffa, Elke Schmitter, Tamaru Bach i Wladimira Kaminera, a s francuskog Moniku Maron, Patricka Modiana i Atiqa Rahimija.