Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Taubes, Jacob

taubes_jacob
Jacob Taubes roden je 1923. u Becu, porijeklom je bio iz stare obitelji rabina koja je 1936. emigrirala u Zürich i tako se spasila od Holokausta. 1943. Jacob Taubes završio je svoje školovanje za rabina, poceo studirati filozofiju i povijest u Baselu i Zürichu i doktorirao je 1947. s radom o „Zapadnoj eshatologiji". Od 1949. predavao je na sveucilištima u Jerusalemu, Princetonu, New Yorku te na Slobodnom sveucilištu u Berlinu, dok naposljetku nije dobio mjesto trajnog gostujuceg predavaca na Maison des Sciences de l'Homme u Parizu. Umro je 1987.