Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Davidović, Dalibor

davidovic_dalibor
Dalibor Davidović rođen je 1972 . u Našicama (Hrvatska). Studirao je muzikologiju na Zagrebačkom univerzitetu, bio je stipendist DAAD-a i doktorirao je na području muzikologije na Sveučilištu u Hamburgu. Danas radi kao docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Dalibor Davidović napisao je i objavio nekoliko muzikoloških djela te prevodi s njemačkog na hrvatski jezik. Dosad je preveo: Visconti:Uvidi u krvi i mesu. Alexandera Garcíe Düttmanna, Prisutnost tragedije: Ogled o sudu i igri Christopha Menkea i Zapadna eshatologija Jacoba Taubes.