Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Pantic, Mihajlo

pantic_mihajlo

Mihajlo Pantic roden je 1957. u Beogradu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Beogradskog sveucilišta;  pisac je, književni kriticar i izdavac razlicitih književnih casopisa, takoder predaje na Filozofskom fakultetu Beogradskog sveucilišta i dopredsjednik je srpskog P.E.N.-a.

Mihajlo Pantic objavio je niz zbirki pripovjedaka, kratke price, kritike i kriticku prozu. Njegova djela višestruko su nagradivana i prevedena na više od 20 jezika, izmedu ostalog i na francuski, engleski, bugarski, slovacki, makedonski i madarski.