Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Lyapova, Rusanka

ljapova_rusankaRusanka Ljapova rođena je 1966. u Burgasu (Bugarska), gdje je pohađala gimnaziju na engleskom jeziku. Godine 1991. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Sofiji diplomirala je srpskohrvatski jezik i književnost, a potom je radila kao lektorica srpskog jezika na Univerzitetu u Plovdivu, Velikom Tarnovu i Sofiji, te kao docentica na Vojnoj akademiji u Sofiji. Od 1994. Rusanka Ljapova radi i kao književna prevoditeljica sa srpskog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog. Dosad je objavila više od 40 knjiga (proze, poezije i dramea), između ostalih i tekstove Miljenka Jergovića, Miroslava Krleže, Slobodana Selenića, Jelene Lengold, Vladimira Arsenijevića, Milorada Pavića, Svetislava Basare, Mihajla Pantića, Borislava Pekića, Radoslava Petkovića, Roberta Perišića, Ede Popovića, Faruka Šehića, Tatjane Gromače, Davida Albaharija, Dubravke Ugrešić, Olje Savičević-Ivančević i Borisa Dežulovića.