Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Jordanova, Kalina

jordanova_kalina
Kalina Jordanova je rođena 1978. u Loveču (Bugarska). Studirala je psihologiju na Sveučilištu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji i na University College London stekla titulu Master na "Central and South East European Studies". Trenutačno u Sofiji kao psihoterapeut radi sa žrtvama mučenja, obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

Kalina Jordanova objavila je nekoliko tekstova o transmisiji i manifestiranju trauma kod preživjelih bugarskih radnika na prisilnom radu. Prevodi sa srpskog i engleskog na bugarski. Trenutačno radi na prijevodu romana "Kandže" Marka Vidojkovića.