Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Munteanu, Sanda

munteanu_sanda
Sanda Munteanu studirala je njemački jezik i književnost u Bukureštu i Cluju. 1977. doktorirala je s doktorskim radom o vremenskoj strukturi u povijesnim novelama Conrada Ferdinanda Meyera. Od 1955. do 1988. najprije je bila asistentica, a potom  docentica na katedri za germanistiku na Sveučilištu u Bukureštu. Nakon umirovljenja posvetila se književnom prevođenju. Prevela je djela Conrada Fiedlera (Schriften über Kunst [Eseji o umjetnosti]), Klausa Umbacha (Celibidache, der andere Maestro [Celibidache, drugi maestro]), Ericha Marie Remarqua (Die Traumbude [Soba snova]; Gam [Gam]; Das gelobte Land [Obećana zemlja]), Heinricha Harrera (Sieben Jahre in Tibet [Sedam godina na Tibetu]), Stefana Andresa (Wir sind Utopia [Mi smo utopija]), Brigitte Hamann (Elisabeth: Kaiserin wider Willen [Elisabeth, carica protiv svoje volje)]; Hitlers Wien [Hitlerov Beč]; Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth [Winifred Wagner ili Hitlerov Bayreuth]), Traudl Junge (Bis zur letzten Stunde [Do zadnjeg trenutka]), Inge i Waltera Jensa (Frau Thomas Mann [Gospođa Thomas Mann]), Yrse Sigurdardottir (Das letzte Ritual [Posljednji ritual]), Pascala Merciera (Der Nachtzug nach Lissabon [Noćni vlak za Lissabon)]; Der Klavierstimmer [Ugađač glasovira]; Perlmanns Schweigen [Perlmannova šutnja]) i Kathrin Lange (Die verbrannte Handschrift [Spaljeni rukopis]).