Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Kafka, Franz

kafka_franz
Franz Kafka roden je 3. jula 1883. u Pragu kao sin židovskih roditelja. Nakon studija prava koji je završio 1906. Kafka se 1908. zaposlio u  »Radnickom osiguravajucem društvu « u kojem je radio do prijevremenog umirovljenja 1922. U kasno ljeto 1917. Franz Kafka jako krvari iz usta; bio je to pocetak tuberkuloze od koje je umro 3. maja 1924, ne navršivši ni 41 godinu.