Štampa

Benz, Wolfgang

benz_wolfgang
Wolfgang Benz roden je 1941. u Ellwangenu/Jagst, studirao je historiju, politicke nauke i historiju umjetnosti u Frankfurtu, Kielu i Münchenu. Do 1990. bio je znanstveni suradnik Instituta za savremenu historiju, a nakon toga je do umirovljenja bio profesor i voditelj Centra za istraživanja antisemitizma na Tehnickom univerzitetu u Berlinu. Wolfgang Benz autor je, izdavac i suizdavac mnogobrojnih povijesnih djela koja se prije svega bave temama nacionalsocijalizma i antisemitizma.