Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Assmann, Jan

assmann_jan
© Doris Poklekowski
Jan Assmann roden je 1938. u Langelsheimu, studirao je arheologiju, egiptologiju i grecisitiku u Münchenu, Heidelbergu, Parizu i Göttingenu. Od 1976. profesor je egiptologije u Heidelbergu (predaje kao gostujuci profesor u Parizu, Jeruzalemu i SAD-u). Objavio je mnoštvo knjiga i eseja o egipatskoj religiji, povijesti, književnosti i umjetnosti te o opcoj teoriji kulture i religiji. Pocasni je doktor na Univerzitetu Yale te Hebrejskom univerzitetu u Jeruzalemu te je izmedu ostaloga nagraden Nagradom Max Planck za znanstveno istraživanje (1996), Saveznim križom za zasluge prvog reda (2006). te Znanstvenom nagradom Alfried Krupp (2006).