Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Peti-Stantić, Anita

peti_stanic_anitaAnita Peti-Stantić rođena je 1966. u Virovitici (Hrvatska); studirala je jugoslavistiku i klasičnu filologiju u Zagrebu. Nakon postdiplomskog studija na Univerzitetu Yale i Bečkom univerzitetu, doktorirala je s temom komparativne sintakse zamjenica. Inicirala je ediciju „Krijesnica“ za djecu i mlade, a od 2006. uređuje biblioteku za djecu i mlade „Electa“ kod izdavača Algoritam. Osim toga, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za slovenački jezik vodi kolegij prevođenja. Anita Peti-Stantić objavila je više znanstvenih monografija na hrvatskom i njemačkom jeziku, a autorica je opsežnog slovenačko-hrvatskog i hrvatsko-slovenačkog rječnika Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Tri godine živjela je u SAD-u, gdje je u Centru za kognitivne studije na Sveučilištu Tufts surađivala s profesorom Rayom Jackendoffom. Prevodi književna i naučnopopularna djela s engleskog i slovenačkog jezika. Među njenim objavljenim prevodima su i djela Ferija Lainščeka, Gorana Vojnovića, Vlade Žabota, Andreja Skubica, Janje Vidmar, Maje Gal Štromar i Tadeja Goloba.