Štampa

Subiotto, Namita

subiotto_namitaNamita Subiotto, rođena 1972. godine, predaje makedonski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Prevodi s makedonskog i bugarskog na slovenački. Makedonska akademija nauka i umjetnosti dodijelila joj je Nagradu 'Blaže Koneski', a bugarska Akademija nauka i umjetnosti diplomu. Najvažniji njeni prevodi su djela Venka Andonovskog, Jasne Koteske, Aleksandra Prokopieva, Vlade Uroševića, Mitje Čandera, Petra M. Andreevskog, Igora Isakovskog, Drage Mihajlovskog, Stanislava Stratieva, Elisavete Bagrjane i Rumena Leonidova.