Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Wolf-Grießhaber, Katharina

wolf-griesshaber_katharina
Katharina Wolf-Grießhaber rođena je 1955. u Stuttgartu, studirala je slavistiku i historiju Istočne Europe u Heidelbergu i Bochumu. Radom o Ivi Andriću stekla je titulu magistrice i doktorirala je disertacijom o Danilu Kišu. Katharina Wolf-Grießhaber živi i radi kao književna prevoditeljica u Münsteru.Osim publikacija o  Ivi Andriću, Bori Ćosiću i Vladimiru Nabokovu objavila je mnogobrojne  prijevode s bosanskog, hrvatskog i srpskog na njemački, između ostalih, i djela Bogdana Bogdanovića, Ivana Čolovića, Bore Ćosića, Predraga Čudića, Slavenke Drakulić, Dževada Karahasana, Danila Kiša i Emira Suljagića. 2008. dobila je Nagradu ALBATROS Fondacije Günter Grass.