Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Absolute Modern: Tanja Stupar-Trifunović u Skoplju

.

662 tanja stuparU septembru je spisateljica Tanja Stupar-Trifunović iz Bosne i Hercegovine boravila na rezidencijalnoj stipendiji u Skoplju. Tokom spisateljskog rezidencijalnog boravka Absolute Modern, koji podržavaju TRADUKI i izdavač Goten, sudjelovala je u tri programa Književnog festivala Druga prikazna: u razgovoru s Vladimirom Jankovskim predstavila se makedonskom čitateljstvu i sudjelovala u jednoj raspravi zajedno s drugim gostima Festivala i u jednom javnom čitanju. Osim toga, Tanja Stupar-Trifunović iskoristila je boravak u Skoplju za rad na rukopisu novog romana.

traduki partners 2014 d