Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Djukanović, Maja

djukanovic majaMaja Đukanović, rođena 1962. godine u Ljubljani, završila je u Beogradu osnovnu školu i jezičku gimnaziju. Nakon toga studirala je na Filološkom fakultetu, gdje je 1992. stekla titulu magistra, a 2004. je doktorirala. Od 1989. radi na Filološkom fakultetu u Beogradu. Danas ondje predaje kao redovna profesorica slovenačkog jezika i kulture. Prevoditi je počela 1986. godine, odmah nakon završetka studija. Maja Đukanović urednica je više izdanja s prevodima sa studentima slovenačkog jezika, te autorica i koautorica niza znanstvenih publikacija s područja slovenistike. Između ostalog, autorica je jedne gramatike slovenačkog jezika te srpsko-slovenačkog i slovenačko-srpskog rječnika. Težište njenog rada je komparativna srpsko-slovenačka gramatika, teorija prevođenja te slovenački kao strani jezik. Prevela je knjige slovenačkih i srpskih autora te publicistiku s raznih područja.