Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Loos, Adolf

.

loos adolfAdolf Loos, rođen 1870. godine, bio je novinar i arhitekt. Kao oštar kritičar primijenjene umjetnosti danas se smatra pionirom suvremene arhitekture. Godine 1908. nastao je njegov važan umjetničkopovijesni esej Ornament und Verbrechen [Ornament i zločin]. Adolf Loos umro je 1933. u Kalksburgu kod Beča.

Internetska stranica