Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Babnik, Gabriela

.

babnik gabrielaGabriela Babnik, rođena 1979. godine u Göppingenu, studirala je komparativistiku i književne teorije na Sveučilištu u Ljubljani. Tokom boravka u Nigeriji magistrirala je s radom o suvremenom nigerijskom romanu. Od 2002. godine Gabriela Babnik redovno piše za najvažnije dnevne novine i tjednike u Sloveniji. Njezin prvi roman Koža iz bombaža (2007) je Udruga slovenačkih izdavača nagradila za najbolji književni debi. Njezin drugi roman V visoki travi (2009) nominiran je za Kresnikovu nagradu 2010. godine. Za roman Sušno doba (2011) dobila je 2013. godine Književnu nagradu Evropske unije.