Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Goldstein, Slavko

.

goldstein slavkoSlavko Goldstein (1928-2017) bio je jedan od najvažnijih intelektualaca u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji. Nakon očeve smrti 1941. godine s majkom i bratom otišao je u partizane, u kojima je sa sedamnaest godina stekao čin poručnika. U poslijeratnoj Jugoslaviji bio je jedan od najpoznatijih novinara i scenarista, te je osnovao izdavačku kuću Novi liber. Osamdesetih godina bio je predsjednik Židovske općine u Zagrebu, a 1989. osnovao je  prvu nekomunističku stranku u Hrvatskoj.