Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Rezidencijalni stipendist Jerko Bakotin u Beogradu je sudjelovao u raspravi o Deklaraciji o zajedničkom jeziku

.

645 jerko bakotinNovinar i autor Jerko Bakotin iz Splita u lipnju je boravio na spisateljskoj rezidencijalnoj stipendiji u Beogradu. Tokom njegovog četverosedmičnog boravka u Beogradu održan je deseti Festival književnosti KROKODIL. Na tom festivalu Jerko Bakotin je 16. juna sudjelovao u raspravi o Deklaraciji o zajedničkom jeziku. Zajedno s profesorom lingvistike Rajkom Glušicom i pop pjevačicom i novinarkom Idom Priester, uz vodstvo moderatora Igora Štiksa, raspravljao je o tome u kojoj je mjeri Deklaracija postigla svoj cilj. Prije te rasprave Jerko Bakotin je gostovao u jutarnjoj emisiji „Novi dan“ TV postaje N1.

Jerko Bakotin u autorskoj kući KROKODIL boravio je u sklopu Projekta EU Reading Balkans.

Mediji: RTS, mondo

Fotografije ©: Srđan Veljović

traduki partners 2014 d