Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Scheer, Regina

.

scheer reginaRegina Scheer, rođena 1950. godine u Berlinu, studirala je teatrologiju i nauku o kulturi na Humboldtovu univerzitetu. Od 1972. do 1976. radila je u tjedniku Forum, čije je uredništvo raspušteno zbog „kontrarevolucionarnih tendencija“. Nakon toga je radila kao slobodna autorica i pisala reportaže, eseje, tekstove pjesama i bila je suradnica književnog časopisa Temperamente. Nakon 1990. surađivala je u organiziranju izložaba, radila je na filmovima i antologijama te objavila nekoliko knjiga o njemačko-židovskoj povijesti. Za svoj prvi roman Machandel dobila je 2014. Nagradu Mara Cassens.