Štampa

Huremagić, Ramiz

.

huremagic ramizRamiz Huremagić rođen je 1972. godine u Cazinu (u Bosni i Hercegovini), a od 1995. živi u Sarajevu. Studirao je u Zagrebu i Sarajevu, a zvanje magistra kriminologije i krivičnog prava stekao je na Univerzitetu Cardiff uVelikoj Britaniji. Između 1992. i 1995. služio je kao „topovsko meso“. Više od devet godina bio je aktivan u suzbijanju organiziranog kriminala. Pisao je scenarije, npr. za film „Dim duhana“, koji je 2004. nagradila Fondacija za kinematografiju Federacije Bosne i Hercegovine. Godine 2013. objavljena je njegova prva zbirka pjesama U svijetu bučnih ljudi, a 2016. uslijedila je druga zbirka pjesama Čekičanje vremena. U aprilu 2018. objavljena mu je i treća zbirka pjesama MIOSTRAH. Ramiz Huremagić član je bosanskohercegovačkog PEN Centra.