Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Žuna, Emina

.

zuna eminaEmina Žuna rođena je 1981. godine u Jajcu, u Bosni i Hercegovini. Studirala je u Sarajevu psihologiju te komparativistiku i bibliotekarstvo, a nakon toga je stekla i titulu magistra evropske kulture i književnosti u Strasbourgu, Bologni i Solunu. Emina Žuna objavila je kratke priče, eseje i dramske komade. Njen prvi roman Linija života objavljen je 2016. godine i naišao je na vrlo dobar prijem. Za svoje kratke priče dobila je niz nagrada. Emina Žuna članica je PEN Centra Bosne i Hercegovine. Osim što piše, radi i kao psihologinja i slobodna novinarka.