Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Knežević, Jelena

.

knezevic jelenaJelena Knežević, rođena 1977. godine u Novom Sadu (Srbija), bavi se znanošću o književnosti i predaje na univerzitetu. Studirala je svjetsku književnost i znanost o književnosti, a doktorirala je 2013. s temom „Koncept ljepote u njemačkoj baladi“ na Univerzitetu u Beogradu. Od 2014. godine docentica je njemačke književnosti 18, 19. i 20. stoljeća na Univerzitetu u Crnoj Gori. Osim toga, predaje svjetsku književnost na Filološkom fakultetu i na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Cetinju. Alumna je Tandemskog lektorskog programa za Jugoistočnu Evropu Fondacije Robert Bosch. Prevodi na srpski i crnogorski jezik: Mauser Heinera Müllera (2010), Die Universalbibliothek und andere Geschichten [Sveučilišna knjižnica i druge priče] Kurda Laßwitza (2014.), Einer [Neko] Norberta Gstreina (2017). Niz tekstova iz područja germanistike i komparativistike.