Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Cercel, Cristian

.

cercel cristianCristian Cercel, rođen 1984. godine u Bukureštu, upisao je evropske studije na Univerzitetu u Bukureštu (BA) i studije nacionalizma na Central European University u Budimpešti (MA). Godine 2012. doktorirao je na Univerzitetu Durham (Velika Britanija). Godine 2008/2009. bio je urednik novina za kulturu Observator Cultural. Dobio je više istraživačkih stipendija, a trenutno radi kao znanstveni suradnik na Institutu za socijalne  pokrete na Rurskom univerzitetu u Bochumu. Cristian Cercel prevodi s njemačkog, talijanskog i engleskog na rumunski.