Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Voinova, Ekaterina

.

voinova ekaterinaEkaterina Voinova, rođena 1962. godine u Bugarskoj, studirala je germanistiku i bugarsku filologiju na sofijskom Univerzitetu. Radila je kao nastavnica njemačkog te predavač teorije i prakse prevođenja. Od 2010. do 2015. predavala je njemački kao strani jezik u Kleveu i Kölnu. Ekaterina Voinova prevodi romane, publicistiku i dramske komade s njemačkog na bugarski, a između ostalog, prevela je: Sieben Jahre in Tibet [Sedam godina na Tibetu] Heinricha Harrera, Tochter des Nordens [Kći sjevera] Julie Kröhn, Die Traumbude [Sobičak snova] Ericha Maria Remarquea, Nach der Flucht [Nakon bijega] Ilije Trojanowa, Der Tag, als meine Frau einen Mann fand [Dan kad je moja žena našla muškarca] Sibylle Berg, Die Russen-Mafia [Ruska mafija] Jürgena Rotha, Bis zum Untergang [Dok ne propadnemo] Heinza Lingea, Diagnose: unheilbar. Therapie: selbstbestimmt [Dijagnoza: neizlječivo. Terapija: po odabiru.] Svena Böttchera, Adam Geist [Adamov duh] Dee Loher i Der Kuss des Vergessens [Poljubac zaborava] Botha Straußa. Osim toga, Voinova radi i kao nezavisna producentica i naizmjenice živi u Njemačkoj i Bugarskoj.