Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Pristhina Has No River: Aleksandra Savanović

.

624 savanovicKao partner regionalnog projekta Reading Balkans koji podržava EU, Qendra Multimedia je u sklopu rezidencijalnog programa Prishtina Has No River u martu ugostila mladu autoricu Aleksandru Savanović iz Novog Sada, koja je mjesec dana kao stipendistica živjela i radila u Prištini. Dana 19. marta zajedno s aktivistom Albinom Kurtijem i filozofom Srećkom Horvatom sudjelovala je u književnoj večeri s raspravom o temi „Transition, Social Movement and Urban Mayhem“, koju je vodila Una Hajdari.

traduki partners 2014 d