Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Kola, Lisandri

.

kola lisandriLisandri Kola, rođen 1986. u Skadru (Albanija), studirao je albanski jezik i književnost. Godine 2014. na Univerzitetu Tirane stekao je doktorsku titulu na području znanosti o književnosti. Na Fakultetu povijesti i filologije danas predaje suvremenu albansku književnost i povijest soneta. Osim toga, na Katedri za novinarstvo predaje teoriju prevođenja. Lisandri Kola objavio je 2006. svoju prvu zbirku pjesama, nakon koje su uslijedile druge pjesničke zbirke, a 2011. i prvi roman. Za svoja djela dobio je niz nagrada, između ostalog Nagradu kulturnog društva Robert Schwartz za najboljeg mladog autora, te državnu Nagradu At Zef Pllumi. Zajedno s Aristeom Kolom osnovao je 2017. online magazin za književnu kritiku Kêns.