Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Debate on Europe u Skoplju, 7.-9. juna 2018. godine

.

619 skopjeU saradnji s TRADUKI-jem i makedonskom nevladinom organizacijom  Kontrapunkt, od 7. do 9. juna u Skoplju je održana Rasprava o Evropi, projekat organiziran u okviru godišnjeg međunarodnog okruglog stola, koji od 2012. organiziraju Fondacija S. Fischer, Njemačka akademija za jezik i poeziju i Alijansa kulturnih fondacija. Dosad je Debates on Europe održana u Budimpešti i Bukureštu, Beogradu i Ateni, Narvi, Minsku, Čarkivu i St. Petersburgu, a naposljetku i u Sarajevu.

Od svoje nezavisnosti 1991. godine Makedonija je bila suočena s različitim izazovima; međutim, u kontekstu trenutne nove političke orijentacije, zemlja se s mnogo nade okrenula budućnosti. Tokom Rasprave o Evropi u Skoplju teme razgovora bile su, između ostalog, Šarena revolucija, pitanje zajedničke kulturno raznolike budućnosti, perspektiva saradnje u regiji i integracija u Evropsku uniju. Program su obogatila i čitanja.

Debate on Europe u Skoplju, brošura

traduki partners 2014 d