Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Caragiale, Ion Luca

.

caragiale ion lucaIon Luca Caragiale (1852-1912) rođen je u malom selu blizu Ploieştija (Rumunija), koje je danas njemu u čast dobilo njegovo ime. Od 1868. godine na bukureštanskom Glumačkom konzervatoriju, koji je vodio negov ujak Costache, uzimao je satove glume. Kad mu je 1870. umro otac, Caragiale je morao preuzeti financijsku brigu za obitelj. Radio je kao šaptač u bukureštanskom Narodnom pozorištu, kao prevoditelj i novinar u novinama i satiričkim časopisima. U književnom kružoku „Junimea“ upoznao je Titua Maiorescua. Kad je potonji 1888. postao ministar kulture, unaprijedio je Caragialea u glavnog ravnatelja za pitanja pozorišta – na tom je mjestu ostao godinu dana. Između 1878. i 1890. godine Caragiale je prije svega pisao drame, ali nakon toga napisao je brojne novele i pripovijetke. Godine 1891. Rumunska akademija nije ga primila u svoje redove. Uvrijeđen, otvorio je gostionicu u bukureštanskoj trgovačkoj četvrti. Zahvaljujući nasljedstvu mogao je otići u zapadnu Evropu. Caragiale je 1904. sa svojom obitelji otišao u Berlin, gdje je objavio još nekoliko zbirki kratkih priča. Umro je 1912. godine u Berlinu.