Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Schmidt, Goran

.

schmidt goranGoran Schmidt, rođen 1982. godine u Osijeku (Hrvatska), studirao je anglistiku i germanistiku na Filološkom fakultetu u Osijeku, gdje je 2013. doktorirao na području lingvistike/znanosti o prevođenju. Tu je najprije radio kao asistent, a od 2006. radi kao predavač na Katedri za anglistiku. Goran Schmidt redovno prevodi različite stručne tekstove i publicističke članke. Osim toga, zanima ga i književno prevođenje.