Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Boev, Hristo

.

boev hristoHristo Boev, rođen 1973. godine u Plovdivu (Bugarska), studirao je englesku filologiju u svom rodnom gradu. Doktorirao je 2013. na Ovidius Universität Constanta. Radi kao slobodni istraživač, gostujući predavač engleske književnosti, nastavnik jezika i prevoditelj. Posebno se zanima za književni urbanizam, teoriju prostora, geokritiku, komparativistiku i znanost prevođenja. Među njegovim prevodima su prevodi Mihaila Sebastiana, Giba Mihăescua, Liviua Rebreanua, Garabeta Ibrăileanua, Ioane Pârvulescu, Ruxandre Cesereanu i Florina Irimia.