Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Klemperer, Victor

.

klemperer victorVictor Klemperer rođen je 1881. godine u Landsbergu/Wartheu kao šesto dijete rabina. Porodica mu se 1890. preselila u Berlin. Od 1902. do 1905. studirao je filozofiju, romanistiku i germanistiku u Münchenu, Ženevi, Parizu i Berlinu. Tokom prekida studija do 1912. radio je kao novinar i pisac u Berlinu. Nakon odbrane doktorata (1913) i stjecanja profesure (1914) bio je do početka Prvog svjetskog rata lektor na Univerzitetu u Napulju. Godine 1920. Victor Klemperer dobio je Katedru romanistike na Tehničkom fakultetu u Dresdenu, s koje su ga otpustili 1935. zbog židovskog porijekla. Godine 1940. prisilno je smješten u jednu židovsku kuću u Dresdenu. Nakon što je u januaru 1945. pobjegao, vratio se u Dresden u junu 1945,  kad je imenovan profesorom na Tehničkom fakultetu u tom gradu. Od 1947. do 1960. Klemperer je predavao na univerzitetima u Greifswaldu, Halleu i Berlinu. Godine 1950. postao je predstavnik Kulturnog saveza zastupnika u Skupštini Demokratske Republike Njemačke. Od 1953. Victor Klemperer bio je član Akademije znanosti u Berlinu. Umro je 1960. u Dresdenu. Nagrade: Državna nagrada III razreda (1952), Nagrada braće Scholl (posthumno 1995).