Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Lalović, Damjan

.

lalovic damjanDamjan Lalović, rođen 1972. u Zagrebu, studirao je grafički dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Od 1998. radi kao prevoditelj. Od septembra 2000. do juna 2004. godine prevodio je dokumente s hrvatskog na engleski i francuski jezik za Ured UN-a u Zagrebu. Od aprila 2005. godine Damjan Lalović radi kao urednik i prevoditelj s engleskog, njemačkog i francuskog za izdavača Disput. Među njegovim su prevodima i djela Hansa Magnusa Enzensbergera, Petera Altenberga, Gustava Meyrinka, Ernsta Cassirera, Charlotte Beradt i Victora Klemperera.