Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Horvat, Patricija

.

horvat patricijaPatricija Horvat, rođena 1970. godine u Osijeku (Hrvatska), studirala je germanistiku i anglistiku na Sveučilištu u Osijeku. Tokom studija više je puta boravila na stipendijama u Njemačkoj i Austriji. Od 1998. godine živi u Splitu, gdje radi kao slobodna prevoditeljica. Organizira i vodi književni program Bookvica, te moderira događanja na raznim književnim festivalima. Od 2005. godine Patricija Horvat je članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Dosad je prevela više od 30 romana. S njemačkog je prevela Ralfa Rothmanna i Silviju Bovenschen, a s engleskog, između ostalog, Johna Williamsa, Paula Beattya, Alaina de Bottona, Alana Bennetta, Slavoja Žižeka, Agathu Christie i Ruth Rendell.