Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Im Krebsgang

Grass, Günter.

593 grass krebsgangNovinaru koji radi po nalogu inozemne novinske agencije ne da se pisati o staroj, gotovo zaboravljenoj havariji broda koja se  dogodila jedne ledene januarske noći 1945. godine. Priču s Baltičkog mora, koja je nezaobilazni dio njegove biografije, bezbroj je puta čuo od svoje majke. Pedeset godina kasnije, istražujući na Internetu, s užasom otkriva da ta priča ima svoj nastavak koji ga se izravno tiče…

Roman Im Krebsgang (prevod hrvatskog naslova Korakom raka) Güntera Grassa u albanskom je prevodu (probni ulomak) Afrima Koçija s naslovom Me hapin e gaforres objavio izdavač IDK iz Tirane.