Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Književna i prevodilačka kuća u Sofiji: Natječaj za rezidencijalne stipendije za 2018

.

600 sofiaFondacija Next Page i Književna i prevodilačka kuća u Sofiji je za 2018. godinu raspisala natječaj za tri četverotsedmične rezidencijalne stipendije za pisce i prevoditelje. Cilj programa koji potpomaže TRADUKI je poticanje književne razmjene unutar Jugoistočne Evrope, te između Bugarske i njemačkog govornog prostora. Natječaj traje do 1. marta 2018.

Natječaj (engleski)

traduki partners 2014 d