Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Çuliq, Elona

.

culiq elonaElona Çuliq, rođena 1986. godine u Shkodri, stekla je titulu mastera psihologije. Trenerica je jedne društvene kazališne skupine, koja je već nastupala u Milanu, Beogradu, Sarajevu i Shodri. Njezina prva zbirka pjesama Patitullni /Bez naslova, dvojezično njemačko-albansko izdanje, objavljena je kao produkt jednog natječaja poezije na Internetu, na kojem je pobijedila 2014. godine.