Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Мојот маж

Bužarovska, Rumena.

579 buzarovska moj mozU jedanaest priča različite žene pripovijedaju o svojoj svakodnevici i odnosu prema muževima, djeci, roditeljima, kolegicama i kolegama. Tako nastaju dojmljivi i precizni likovi ­– psihološki i društveni portreti s posebnim osvrtom na patrijarhat. Pripovijedajući o svojim muškarcima – ginekolozima, veleposlanicima, pjesnicima i policajcima ­­­– o statusu i odnosima moći, istodobno pripovijedaju o svojem vlastitom emocionalnom i društvenom zanemarivanju.

Мојот маж [Moj muž] Rumene Bužarovske u slovenačkom prevodu (probni ulomak) Aleša Mustara s naslovom Moj mož objavio je izdavač Modrijan iz Ljubljane.