Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Uspon i pad Parkinsonove bolesti

Basara, Svetislav.

578 basara usponOriginalna, ironična groteska o Parkinsonovoj bolesti, o onima upućenim u tu bolest, njezinim zagovornicima i protivnicima, sastavljena je od pseudodokumentarnih tekstova. Roman, koji je istodobno ispisivanje povijesti i ispisivanje povijesti s romanesknim elementima.

Uspon i pad Parkinsonove bolesti Svetislava Basare u rumunskom je prevodu (probni ulomak) Octavia Nedelcua s naslovom Mărirea și decăderea bolii Parkinson objavio je izdavač Cartier iz Bukurešta.