Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Shtino, Luljeta

.

shtino luljetaLuljeta Shtino, rođena 1967. godine u Tirani, studirala je talijanski jezik i književnost u Albaniji i Italiji, te španjolski jezik i književnost u Buenos Airesu. Od 1999. godine radi kao prevoditeljica i tumač za talijanski u Ured za suradnju u Tirani, a surađuje sa časopisima za kulturu i izdavačkim kućama. Luljeta Shtino na albanski jezik je, između ostalog, prevela djela Uno splendido inganno Andrea Faziolija i El Examen Julia Cortázara.