Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Da me je strah?

Krese, Maruša.

569 krese da li se plasimKći kritički sagledava i tumači sudbine svojih roditelja i vodi čitatelja kroz vrijeme prije Drugog svjetskog rata pa sve do nezavisnosti Slovenije. Tek u pogovoru se otkriva identitet likova romana: to su Ljudmila Krese Maruša, Franc Krese i njihova kći Maruša.

Da me je strah? Maruše Krese u srpskom prevodu (probni ulomak) Dragane Bojanić-Tijardović s naslovom Da li se plašim? objavio je izdavač Orion Art iz Beograda.