Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Josifoska, Katerina

josifoska_katerinaKaterina Josifoska rođena je 1982. u Skopju, studirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Skopju. Magistarski je studij završila na Filozofskom fakultetu, a doktorirala je na tamošnjoj Katedri za književnost. Istražuje interdisciplinarne veze između filozofije i književnosti. U područje njenog znanstvenog rada spada hebrejska književnost, psihoanalitička književna kritika te estetika, politika i dekonstrukcija. Bila je vanjska saradnica Makedonske akademije znanosti i umjetnosti, i radila je na međunarodnom projektu ,,Interpretacije". 2008. izašla je njezina knjiga Гробница од хартија [Grobnica od papira]. Katerina Josifoska prevodi na makedonski s engleskog, španjolskog i njemačkog jezika. Među njegovim prevodima, između ostalih, nalaze se i prevodi Gabriela Garcíe Márqueza, Roberta Bolana, Hannah Arendt, Roberta Musila, Daniela Kehlmannqa, Andrésa Neumana, Christopha Ransmayra i Waltera Benjamina.