Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Mureșanu, Ana

.

muresanu anaAna Mureșanu, rođena 1937. godine u Mediașu, studirala je germanistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta Babes Bolyai u Cluju. Od 1982. članica je Društva rumunskih pisaca i objavila je više zbirki poezije. Među njenim prevodima s njemačkog na rumunski su djela Christe Wolf, Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, Güntera Grassa, Bernharda Schlinka, Luca Bondyja i Stefana Zweiga, te mnogobrojni dramski komadi (Tankred Dorst, Felix Mitterer, Odön von Horváth, Peter Weiss). Od 1985. godine živi u Münchenu.